کریستالی مشکی ویراحداقل سفارش کلید و پریز باید بالای 10 عدد باشد