کلید و پریز

حداقل سفارش کلید و پریز باید بالای 10 عدد باشد