نحوه پرداخت بصورت انلاین از طریق درگاه بانکی می باشد و در صورت عدم توانایی پرداخت به هر دلیل طی تماس با پشتیبانی دیجی هالوژن بصورت کارت به کارت صورت می پذیرد .