نمایندگس شیلنگ نوری سایروکس
پنل 60 در 60 در دیجی هالوژن
چراغ ریلی 30 وات مودی در دیجی هالوژن
چراغ ریلی 50 وات مودی در دیجی هالوژن